Underground

Synopsis: Patty Cannon fortsätter sin obevekliga strävan efter en sårade och gravid Rosalee. Ernestine förlorar sin vilja att bära över tidigare synder. Local Title: Värk English Title: Ache Artists: Jurnee […]

Synopsis: Som Elizabeth kämpar för att återfå sin lager efter makens mord, tas Noah till sin nya ägare som Rosalee och en grupp av runaways försöka ligga steget före Patty […]

Synopsis: De återstående medlemmarna i Macon 7 har gjort det norr, men de har lärt sig att frihet inte är så enkelt som korsar en linje. Local Title: Smuggelgods English […]