The Goldbergs

Synopsis: När Erica får huvuddelen av sin college antagningsbesked, Barry är fast besluten att bli läkare och börjar kolla skolor med de bästa medicinska program. När Nicolas meddelar hon fick […]

Synopsis: Barry känner sig hotad när skolan deadhead Matt börjar umgås med JTP och snart finner sig utsparkad från gruppen när han blir alltför kontrollerande. Tillbaka hemma, Adam använder en […]

Synopsis: Inspirerad av filmerna som "Karate Kid", Adam och den andra Adam Goldberg möts i en karate-match för att lösa en gång för alla en långvarig fejd. Barry och Adam […]

Synopsis: Efter att Adam ser sin vän på TV, frågar han Beverly för hennes hjälp att bli skådespelare, så Beverly anlitar sin väns mamma Edie, som är en unge talangagent […]