SS-GB

Synopsis: Harry och Douglas, hjälpt av Sylvia, rädda krisdrabbade kungen från sjukhuset och bunt honom i en ambulans i syfte att skicka honom till säkerhet i Amerika. En punktering leder […]

Synopsis: Den bomb blast orsakar många offer och som krigslagar införs. Douglas smedjor papper för att ta sin son att säkerheten för zonen obesatt med grannen Joyce Sheenan. Återgår i […]

Synopsis: Efter mordet på polismannen Jimmy Dunn motstånd, Harry anklagar Douglas för att provocera fram rörelsen genom att arbeta för Kellermann och Douglas, att ha underlåtit att spara Sylvia från […]

Synopsis: Douglas lär sig att Spode är en del av motståndsrörelsen och omkullkastar ett försök att få honom att gå med genom att hota att kidnappa sin son Douggie men […]