MacGyver

Synopsis: När Mac och teamet reser till Hawaii till stöd i arbetet med jordbävningen, ihop de med hakan och Kono från Five-0 arbetsgruppen att rädda en grupp av vetenskapsmän regeringen […]

Synopsis: Bozers första utomeuropeiska uppdrag går fruktansvärt fel när Mac och teamet är skulden för en bombattentatet och stiftelsen Phoenix tvingas förneka dem. Använda en linjal och kokosolja för att […]