Hap and Leonard

Synopsis: HAP och Florida system gratis Leonard från en svår situation. udda ledtrådar föra Hap och Leanord till en kryptisk person av intresse i fallet. Local Title: Tickande Mojo English […]

Synopsis: HAP och Leonard befinner sig under utredning för ett brott de inte begått, och deras skarpa nya advokat Florida Grange kan vara deras enda chans att ställa allt till […]