Greenleaf

Synopsis: Trots stift från Grace och välgörenhet, Lady Mae som fastställs till brand Carlton, kyrkans öppet homosexuella körledare, efter hälften av Deacon styrelsen undanhåller sitt tionde i protest till sin […]

Synopsis: Tre månader senare, familjen Greenleaf är fortfarande i gungning efter effekterna av Macs frigivning från fängelse. Med anklagelserna mot biskopen hotande, resorts Lady Mae till desperata åtgärder. Grace, samtidigt […]