Criminal Minds

Synopsis: BAU huvuden till Burlington, Vermont ta itu med vad som ser ut på ytan att vara två unsubs, att ytan implikationen som de tror kan vara osannolikt att se […]

Synopsis: Medan resten av profilerare huvudet av om deras nästa fall, J.J. stannar kvar för att göra "Reid besöker" arbetsuppgifter. Bortom uppdatera honom om status för sin situation, fyller hon […]

Synopsis: Reid nekas borgen för anses möjligt flight risk, och skickas till en anstalt i den allmänna befolkningen för innehav i stället för i skyddande arrest i överfulla jail. Reids […]

Synopsis: Prentiss kvarstår i fängelset på Reid watch, BAU vissa att hans belägenhet arbetet i Mr Scratch. FBI som organisation har övergett honom, de inte ge honom rättsliga stöd som […]